INTERNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

Školský vzdelávací program pre ZŠ pri ZZ Kováčová - platný od 1.septembra 2016

Školský vzdelávací program MŠ Pramienok - platný od 1.septembra 2017

Výchovný program ŠKD - platný od 1.septembra 2012

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021 - 2022

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

Zásady ochrany osobných údajov - ZŠ pri ZZ Kováčová