INTERNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

Školský vzdelávací program pre ZŠ pri ZZ Kováčová - platný od 1.septembra 2016

Školský vzdelávací program MŠ Pramienok - platný od 1.septembra 2017

Výchovný program ŠKD - platný od 1.septembra 2012

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019-2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 - 2020

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

Zásady ochrany osobných údajov - ZŠ pri ZZ Kováčová