INTERNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

Školský vzdelávací program pre ZŠ pri ZZ Kováčová - platný od 1.septembra 2016

Školský vzdelávací program MŠ Pramienok - platný od 1.septembra 2017

Výchovný program ŠKD - platný od 1.septembra 2023

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2022-2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022 - 2023

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

Zásady ochrany osobných údajov - ZŠ pri ZZ Kováčová