OZNAMY RIADITEĽA ŠKOLY

Oznam v súvislosti s COVID-19

V ZŠ pri ZZ prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. ZŠ a triedy MŠ a ŠKD pri zdravotníckom zariadení sa riadia pokynmi a odporúčaniami zdravotníckeho zariadenia ŠLÚ Kováčová. Pri príprave školského roka 2020/2021 ZŠ pri ZZ zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie. V čase od 2.9.2020 do 15.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy a školského zariadenia pre žiakov od 5. ročníka, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov I. stupňa sú rúška odporúčané. Povinnosť a odporúčanie rúšok sa nevzťahuje na žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a na žiakov s písomným lekárskym vyjadrením o nevhodnosti používať rúško zo zdravotných dôvodov. Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy - zelená fáza - oranžová fáza - červená fáza. Pri podozrení na ochorenie žiaka prvý kontakt ošetrujúci lekár ŠLÚ Kováčová. Pri podozrení na ochorenie zamestnanca prvý kontakt so všeobecným lekárom len telefonicky. Zamestnanec školy nekontaktuje RÚVZ. Škola bude organizovať podujatia v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. Dodržiavať zásady R. O. R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotivých fáz.

31. augusta 2020

Riaditeľ ZŠ Mgr. Dušan Kapustík

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017)

"Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk."
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

22. mája 2018

Riaditeľ ZŠ Mgr. Dušan Kapustík

Zásady ochrany osobných údajov

OSLÁVILI SME 40. VÝROČIE ZALOŽENIA ZŠ.

1.10.1976 bola otvorená Základná škola pri Detskej kúpeľnej liečebni (DKL) Kováčová. V priebehu fungovania základnej školy došlo niekoľkokrát k zmene jej oficiálneho názvu. Od 1.1.1999 má základná škola právnu subjektivitu.

Dnes Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová oslavuje 40. výročie svojho založenia.

1. októbra 2016

Riaditeľ ZŠ Mgr. Dušan Kapustík