OZNAMY RIADITEĽA ŠKOLY

OSLÁVILI SME 40. VÝROČIE ZALOŽENIA ZŠ.

1.10.1976 bola otvorená Základná škola pri Detskej kúpeľnej liečebni (DKL) Kováčová. V priebehu fungovania základnej školy došlo niekoľkokrát k zmene jej oficiálneho názvu. Od 1.1.1999 má základná škola právnu subjektivitu.

Dnes Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová oslavuje 40. výročie svojho založenia.

1. októbra 2016

Riaditeľ ZŠ Mgr. Dušan Kapustík