ŠKOLSKÝ ČASOPIS LÚČIK

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ DETSKÝCH ČASOPISOV "PRO SLAVIS"

Školský časopis Lúčik získal v roku 2016 ďalšie prestížne ocenenie. Na celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov "PRO SLAVIS 2016" sa umiestnil na krásnom 2.mieste v kategórii Špeciálnych škôl a školských zariadení.

Nadviazal tak na úspech z roku 2010, kedy taktiež získal 2.miesto v rovnakej kategórii. Tento úspech si veľmi vážime, pretože je ocenením práce našich žiakov a pedagógov, ktorí časopisu venujú svoj čas, energiu a vkladajú doň kus svojho srdca.

Redakčná rada
Mgr. Marianna Vicianová
Mgr. Zuzana Bartošová
Ing. Martina Siváková

Školský časopis Lúčik je prezentáciou prác detí ZŠ pri zdravotníckom zariadení Kováčová. Cieľom vydavateľskej činnosti je podnietenie tvorivosti našich žiakov formou básní, prozaickej činnosti a ilustrácií. Každé vydanie časopisu má niekoľko výtlačkov.

Časopis Lúčik je vydávaný nepravidelne v priebehu celého školského roka. Pri vydávaní časopisu spolupracuje poverená redakčná rada školy.

Diplom Pro Slavis 2016 Sála žilinskej radnice - prevzatie ocenenia riaditeľom ZŠ Mgr. Dušanom Kapustíkom Časopisy Lúčik 2016
Lúčik č.1/2016 Lúčik č.2/2016 Lúčik č.3/2016