OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY - ROK 2021

Rýchly prechod na záložku  (požadované miesto v stránke)

OBJEDNÁVKY ZA ROK 2021

Interné číslo Dodávateľ IČO Popis plnenia Hodnota plnenia Zmluva Dátum vyhotovenia Schválil
01 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 08.01.2021 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
02 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 26.01.2021 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
03 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
31331131 Školské tlačivá 08.02.2021 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
04 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 23.02.2021 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
05 DANIMANI s.r.o.
Tulipánová 3
071 01 Michalovce
52018016 respirátor FFP2 04.03.2021 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ

FAKTÚRY ZA ROK 2021

Interné číslo Dodávateľ IČO Faktúrované plnenie Hodnota plnenia Zmluva Objednávka Dátum doručenia faktúry
01 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.12.2020 - 31.12.2020
19,99€
vrátane DPH
9925316599 04.01.2021
02 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (01/2021) 58,80€
vrátane DPH
03/2018 13.01.2021
03 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1015,54€
vrátane DPH
01/2021 13.01.2021
04 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 42,01€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 25.01.2021
05 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 707,54€
vrátane DPH
02/2021 28.01.2021
06 Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola - MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2
11821973 Predplatné časopisu Škola 2021 26,00€
vrátane DPH
03/1999 04.02.2021
07 IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
00162957 Služby STP APV 83,65€
vrátane DPH
P 68/2008 04.02.2021
08 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (02/2021) 58,80€
vrátane DPH
03/2018 05.02.2021
09 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.01.2021 - 31.01.2021
19,99€
vrátane DPH
9925316599 08.02.2021
10 IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
00162957 Služby STP APV
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 07/2021
0,00€
vrátane DPH
P 68/2008 23.02.2021
11 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1615,54€
vrátane DPH
04/2021 24.02.2021
12 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 42,01€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 25.02.2021
13 DANIMANI s.r.o.
Tulipánová 3
071 01 Michalovce
52018016 respirátor FFP2 + poštovné 118,75 €
vrátane DPH
05/2021 04.03.2021