OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY - ROK 2020

Rýchly prechod na záložku  (požadované miesto v stránke)

OBJEDNÁVKY ZA ROK 2020

Interné číslo Dodávateľ IČO Popis plnenia Hodnota plnenia Zmluva Dátum vyhotovenia Schválil
01 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 07.01.2020 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
02 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 27.01.2020 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ

FAKTÚRY ZA ROK 2018

Interné číslo Dodávateľ IČO Faktúrované plnenie Hodnota plnenia Zmluva Objednávka Dátum doručenia faktúry
01 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 54,99€
vrátane DPH
02.01.2020
02 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1615,54€
vrátane DPH
01 / 2020 08.01.2020
03 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.12.2019 - 31.12.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 09.01.2020
04 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (01/2020) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 09.01.2020
05 Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola - MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2
11821973 Predplatné časopisu Škola 2020 25,00€
vrátane DPH
03/1999 27.01.2020
06 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 27.01.2020
08 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Speedphone 11 white
---------------------------------------
UHRADENÉ KURIÉROVI
pokladňa
0,00€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 30.01.2020
09 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (02/2020) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 07.02.2020
10 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.01.2020 - 31.01.2020
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 07.02.2020